Akých je 7 zákonov príťažlivosti?

Zdokonaľovanie

Akých je 7 zákonov príťažlivosti?

Je to úžasný dar prejaviť svoje túžby pomocou sily svojej mysle. Toto je vnútorný dar každej ľudskej bytosti, či už si to uvedomuje alebo nie, používa alebo nie.

Univerzálny zákon príťažlivosti vám pomáha využiť túto silu a využiť ju vo svoj prospech. Zákon je jedným z 12 zákonov vesmíru. Hovorí nám, že naše presvedčenia, myšlienky a pocity majú veľký vplyv na to, čo priťahujeme do nášho života. Tým, že to otočíme, môžeme pritiahnuť to, čo chceme, ovplyvňovaním našich myšlienok a systému viery.

Zákon príťažlivosti obsahuje 7 čiastkových zákonov, ktoré sa zaoberajú rôznymi aspektmi nášho duševného stavu. Dobré pochopenie týchto pravidiel pomáha urýchliť proces prejavu a dosiahnuť jeho úspech.Poďme sa podrobne pozrieť na 7 zákonov príťažlivosti.

1. Zákon prejavu

Najznámejší zo všetkých zákonov príťažlivosti, tento zákon hovorí, že predmet nášho neustáleho zamerania sa prejaví v našich životoch, bez ohľadu na to, či je pozitívny alebo nie. Všetky naše myšlienky a pocity sa zrkadlia vo svete okolo nás, vďaka čomu je naša myseľ neuveriteľne mocným nástrojom. Čím viac pozitivity sa nám podarí vliať do našej mysle, tým viac dostaneme do našich životov.

Odvrátenou stranou tohto zákona je, že si musíme dávať pozor na negativitu, ktorá sa nám občas vkradne do mysle. Podľa zákona tento negatívny prvok povedie k prejavom negatívnych vecí, čo je rozhodne nežiaduce. Urobte si z pozitivity svoj spôsob života, môžete premeniť každú vašu túžbu na skutočnosť. Možno sa vám bude páčiť aj tento článok o najrýchlejšie techniky prejavu .

2. Zákon magnetizmu

Tento zákon nám pomáha pochopiť, čo sa v našich životoch doteraz dialo a aké sú možnosti v budúcnosti. Hovorí, že všetko v našom živote vrátane ľudí, vecí a okolností je priamym výsledkom našich energetických vibrácií. Skrátka priťahujeme to, čím sme. To znamená, že do svojho života priťahujeme ľudí, veci a udalosti, ktoré majú rovnakú vibračnú energiu ako my. Pôsobíme ako magnety.

Tento zákon môžeme použiť na to, aby sme v našich životoch dostali to, čo chceme. Zvyšovaním našich energetických vibrácií sa nám podarí zosúladiť energetickú úroveň našich túžob, čo vedie k ich prejavu. Toto je teoreticky dosť jednoduchý proces, ale nie je taký jednoduchý v praxi. So stálou vierou a spaľujúcou túžbou je možné zmeniť spôsob, akým naša myseľ funguje, aby sme prejavili svoje túžby.

3. Zákon neochvejnej túžby

Tento zákon vysvetľuje, prečo niektoré z našich túžob zostávajú nenaplnené. Neochvejná túžba je základnou požiadavkou úspešnej manifestácie. Môžeme si myslieť, že sa nám niečo páči a chceme to, ale nemusí to byť dostatočne silné a stabilné, aby odolalo úsiliu procesu manifestácie. Čistota úmyslu a oslobodenie od strachu, pochybností a zúfalstva sú kľúčom k neochvejnej túžbe.

V rôznych etapách života si prajeme veľa vecí. Ale keď sa nad tým skutočne zamyslíme, uvedomíme si, že väčšina z nich nie je dôležitá, ľahkovážna alebo nejakým spôsobom škodlivá pre nás alebo iných. Predtým, ako sa vydáme na cestu manifestácie, musíme si dobre premyslieť, či túžba, ktorú chceme prejaviť, je niečo, čo naozaj chceme. Pretože iba túžby, ktoré sú silné, neochvejné a neotrasiteľné, majú šancu na úspech.

4. Zákon jemnej rovnováhy

Fungovanie celého vesmíru je založené na jemnej rovnováhe jeho rôznych prvkov. To isté platí aj pre princípy príťažlivosti. Keď sú v nás prvky v rovnováhe, sme v šťastnom, pokojnom a spokojnom stave mysle. Iba v tomto štádiu sa nám podarí zvýšiť naše energetické vibrácie, aby zodpovedali našim túžbam a prejaviť ich v našich životoch.

Ocenenie a vďačnosť sú základnými prvkami na dosiahnutie tejto rovnováhy. Keď do našej mysle vstúpia pocity posadnutosti a zúfalstva, ničí to rovnováhu, znižuje hladinu energie a odvádza nás ďalej od našich túžob.

5. Zákon harmónie

Harmónia je ústrednou témou tohto vesmíru. A preto je tiež dôležitou súčasťou zákon príťažlivosti . Všetko vo vesmíre je prepojené prostredníctvom energetických zdrojov. Aby sme dosiahli maximálny úžitok, musíme sa zosúladiť s energiou, ktorá cirkuluje vesmírom.

Napojenie na vesmírnu energiu poskytne priamy prístup ku všetkým pozitívnym veciam, ktoré vesmír ponúka. To nám dáva väčšiu silu tvorenia, viac hojnosti a šancu uskutočniť naše sny.

6. Zákon správneho konania

Naše činy a slová majú na svet okolo nás motýľ. A nakoniec sa k nám vrátia. To znamená, že to, ako sa správame a správame k druhým, priamo ovplyvňuje náš vlastný život. Výberom správnej cesty, podaním pomocnej ruky núdznym alebo len dobrým človekom môžete do svojho života pritiahnuť viac pozitivity a dobrých vecí.

Svoje správanie a činy máte pod kontrolou, a to aj v tých najťažších podmienkach. Vedomé rozhodnutie byť dobrý, dôstojný a čestný, keď máte prirodzene sklon byť nahnevaný a deštruktívny, okamžite zvýši úroveň vašej energie.

7. Zákon univerzálneho vplyvu

Sme neoddeliteľnou súčasťou Vesmíru. To znamená, že každý náš čin a slovo ovplyvňuje svet okolo nás. Jednotlivé energetické vibrácie sa stávajú súčasťou vesmíru. Tento zákon nám hovorí, aby sme si boli vedomí dôsledkov našich myšlienok, pocitov, ako aj činov a slov.

Keďže všetko v tomto vesmíre je vzájomne prepojené, čokoľvek, čo urobíte, neovplyvní len vašu najbližšiu rodinu a priateľov, ale aj úplne neznámych ľudí. Takže musíte byť veľmi pozorní na to, čo si myslíte, čo robíte alebo hovoríte.

7 zákonov príťažlivosti je odrazovým mostíkom, ktorý pomáha vašej manifestácii dosiahnuť úspech. Tieto zákony sú základom pre posun v mentálnom postoji potrebný na pritiahnutie túžby, ktorú chcete prejaviť. Uvedomenie si zákonov pomáha pri vedomých rozhodnutiach. V konečnom dôsledku

Pre viac informácií o tejto téme si stiahnite naše bezplatné plánovač zákona príťažlivosti začať.