Vďačnosť verzus ocenenie: Sú rovnaké alebo odlišné?

Zdokonaľovanie

Vďačnosť verzus uznanie

Vďačnosť je dôležitou súčasťou procesu prejavovania pomocou zákon príťažlivosti techniky. Často používame náhradné slová ako ocenenie, vďačnosť a uznanie . Znamenajú všetky to isté? Ak nie, ako sa líšia?

Pochopenie konceptu je dôležité pre úspešnú manifestáciu. Keď si tento pocit pomýlite s inými podobnými, vystavujete celý program riziku zlyhania. Vďačnosť a uznanie – sú to dve strany tej istej mince? Čo je definícia vďačnosti? Dovoľte nám zistiť význam týchto výrazov z dôveryhodného zdroja.

Slovník hovorí

The slovník definuje vďačnosť ako vlastnosť byť vďačný; pripravenosť prejaviť uznanie a opätovať láskavosť.Ocenenie je uznanie a užívanie si dobrých vlastností niekoho alebo niečoho.

vďačnosť znamená vedomý si prijatého prospechu, vyjadrenie vďaky, potešenie .

Uznanie je definovaný ako ocenenie alebo uznanie za úspech, službu alebo schopnosť.

Sú zameniteľné?

Pri analýze týchto definícií môžeme vidieť, že významy sa v niektorých bodoch prekrývajú. Z významov chápeme, že jeden pocit vedie k druhému, počnúc emóciou vďačnosti. To znamená, že vďačnosť vedie k vďačnosti, pocit vďačnosti vedie k oceneniu a uznanie vzniká z ocenenia.

V širšom zmysle sú však zameniteľné, pretože sú si veľmi blízke vo svojich významoch, pričom medzi nimi sú len jemné rozdiely. Ale ak chcete byť presnejší, musíte použiť správne slovo, ako si to situácia vyžaduje.

Vďačnosť verzus uznanie

Vďačnosť je opísaná ako pocit vďačnosti za niečo alebo niekoho. Ocenenie je uznanie dobrých vlastností niekoho alebo niečoho.

Zákon príťažlivosti vďačnosti

Zatiaľ čo vďačnosť je pocit, ocenenie je čin založený na tomto pocite. Keď sa ponoríme hlbšie, lepšie pochopíme rozdiel medzi nimi. Môžeme mať pocit vďačnosti bez toho, aby sme sa riadili týmto pocitom a prejavovali uznanie.

Vďačnosť sa mení na ocenenie, keď žijeme v danom okamihu; byť viac prítomný a premyslenejšie si uvedomovať. Keď aktívne uvažujeme o dôvodoch nášho dojmu o niekom alebo niečom, začneme vyvolávať pocity uznania. Je možné prejaviť vďačnosť aj bez uznania.

Príklad môže byť užitočnejší na pochopenie rozdielu medzi vďačnosťou a ocenením. Možno budete vďační za strechu nad hlavou. Keď s týmto pocitom zájdete ďalej a oceníte jeho pohodlie, pohodlnosť, krásu a užitočnosť, posuniete sa za hranice pocitu vďačnosti a uvedomenia si hodnoty, ocenenia vášho domova.

Ďalšou definíciou ocenenia je uznanie kvality, hodnoty, významu alebo veľkosti ľudí a vecí. Keď si to naozaj vážime, uvedomíme si, ako nás niečo alebo niekto dokáže vyvolať; šťastnejší, jasnejší, milovanejší a inšpirovanejší.

Pre viac informácií o tejto téme si stiahnite náš pracovný list nabáda denník vďačnosti .

Pochopenie vďačnosti

Definuj vďačnosť. Prevzaté zo slovníka, vďačná definícia je pocit vďačnosti. Znamená to, že medzi nimi nie je žiadny rozdiel? Znamená to, že vďačnosť a vďačnosť sú jedno a to isté?

Slovník dáva vďačnosti význam ako

Uznanie, že ste dostali niečo dobré od druhého alebo ste si vedomí získaných výhod.

Jednoducho povedané, môžete vyjadriť vďačnosť mnohými spôsobmi; dobrovoľníctvom vo vašej komunite, darovaním peňazí alebo oblečenia. kúpiť jedlo v núdzi alebo pomôcť cudzím ľuďom bez toho, aby za to niečo očakávali. Môžete si to osvojiť ako spôsob života.

Na druhej strane jediný spôsob, ako vyjadriť vďaku, je povedať „ďakujem“. Nie, že slovo „ďakujem“ nie je v žiadnom prípade horšie ako prejav vďaky. Vďačnosť je určite dobrý čin. Ale nanešťastie je ľahké vypestovať si zvyk povedať „ďakujem“ bez toho, aby ste to skutočne cítili. Môže sa stať automatickou odpoveďou.

Byť vďačný je skvelé, ale vďačnosť je lepšia. Tajomstvom naplňujúceho a inšpirujúceho života je žiť s vďačnosťou. Pomáha vám viesť život so schopnosťou oceniť, akí ste privilegovaní a požehnaní. Robí vás láskavými a rešpektujúcimi k ľuďom a veciam okolo vás.

Dôležitosť praktizovania vďačnosti

Chcete mať šťastný a požehnaný život? Cvičte vďačnosť.

Vďačnosť je o zosúladení svojich myšlienok smerom k pozitívnemu pohľadu na všetko; namiesto uvažovania nad ich negatívnymi stránkami. Najneuveriteľnejšia vec na vďačnosti je, že nie je časovo náročná ani drahá. Ale výhody, ktoré ponúka, sú obrovské.

Vďačnosť nás robí šťastnejšími, zdravšími a láskavejšími. Pomáha nám stať sa menej sebeckými, menej závistlivými, uvoľnenejšími, optimistickejšími so zvýšenou sebaúctou. Vďaka vďačnosti sme príjemnejšími, dôveryhodnejšími, spoločenskejšími a vďačnejšími. V dôsledku toho nám pomáha získať viac priateľov a zlepšiť naše existujúce vzťahy. Vďačnosť má priamy významný vplyv na naše fyzické a duševné zdravie.

Ide to ľahko?

Nič dobré v živote nie je ľahké. Alebo aby som to vyjadril z inej perspektívy, nič, čo stojí za to mať, nie je v živote ľahké. Ako sa však hovorí, žiadna bolesť, žiadny zisk.

S výhodami, ktoré sú vysoké ako Mount Everest, môžete byť v pokušení urobiť rýchle rozhodnutie praktizujte vďačnosť . Nanešťastie máte v rukách náročnú úlohu prekonať svoje zakorenené vzorce správania, ako je sebectvo.

Keď veci idú skvele, máme tendenciu pripisovať si zásluhy, ale keď to naberie zlý smer, zvaľujeme vinu na kohokoľvek okrem seba. To je naše sebectvo v práci. Ak chcete praktizovať vďačnosť, musíte udržať sebectvo na uzde. Musíme sa naučiť, ako oceniť ostatných za náš úspech a zároveň niesť vinu za zlyhanie iných.

Určite to nejde ľahko. Ale keď výhody ďaleko prevažujú nad nepríjemnosťami, stálo by za to začať pestovať vďačnosť ako spôsob života.

Odporúčané čítanie: