80 výziev Manifestation Journal pre začiatočníkov

Zdokonaľovanie

Výzvy manifestačného denníka

Prejavovanie cieľov podľa zákona príťažlivosti netreba zvlášť predstavovať. Zákon ponúka rôzne nástroje a techniky, aby bola cesta manifestácie hladšia a úspešná. Manifestačný denníkvýzvy sújeden taký mechanizmus, ktorý vám pomôže začať na ceste k realizácii vašich snov.

80 Výzvy denníka Manifestation Journal

Myšlienka za žurnálovanie prejavov je jednoduchý. Je to systematický spôsob, ako sledovať svoje sny a ciele, keď napredujete na ceste manifestácie. Denník je len vyhradený zápisník na zapisovanie svojich myšlienok a pocitov.

Vyjadrenie našich pocitov a myšlienok môže znieť dosť jednoducho, ale pre mnohých z nás je to ťažké. Keď si zo svojho nabitého programu oddýchnete a sadnete si k denníku, aby ste si doň zapisovali, často sa stretnete so spisovateľským blokom.Nič nemôže byť horšie ako toto – neschopný tvoriť slová a vety, ktoré by opísali svoje najvnútornejšie myšlienky a presvedčenia. Tu prichádzajú vhod rady z denníka zákona príťažlivosti.

Výzvy z manifestačného denníka sú opytovacie vety, ktoré fungujú ako pomôcka a inšpirujú vás, aby ste na ne odpovedali. Sú zarámované tak, že ich odpovede bez námahy odhalia vaše najhlbšie myšlienky.

Teraz sa dostávame k otázke, kde nájsť tieto prejavujúce sa výzvy denníka, aby ste uviedli do pohybu svoju činnosť zapisovania do denníka a nakoniec sa posunuli vpred v procese manifestácie.

Áno, ste na správnom mieste. Tento článok uvádza 100 neomylných pokynov, ktoré vám pomôžu začať s denníkom prejavov.

80 Výzvy a nápady Manifestation Journal

 1. Ako ste sa začali zaujímať o zákon príťažlivosti?
 2. Máte nejaké pochybnosti o pravdivosti zákona príťažlivosti?
 3. Akým výzvam ste čelili v súvislosti s prejavom zákona príťažlivosti?
 4. Narazili ste pri prejavovaní na nejaké obmedzujúce presvedčenia?
 5. Podarilo sa vám identifikovať dôvody týchto obmedzujúcich presvedčení?
 6. Podarilo sa vám eliminovať akékoľvek obmedzujúce presvedčenia pomocou zákona príťažlivosti?
 7. Stretli ste sa niekedy so zlyhaním pri prejavovaní sa?
 8. Podarilo sa vám prejaviť?
 9. Keď si začínal so zákonom príťažlivosti, čo bolo prvé, čo si chcel prejaviť?
 10. Aký bol prvý cieľ, ktorý ste prejavili zákonom príťažlivosti?
 11. Urobte si zoznam 5 zámerov súvisiacich s cieľom, ktorý sa teraz snažíte prejaviť.
 12. Dávate si teraz viacero cieľov?
 13. Čelíte nejakým problémom pri dosahovaní viacerých cieľov súčasne?
 14. Urobte si zoznam všetkých svojich najdivokejších túžob.
 15. Aký vplyv by ste chceli mať na tento svet?
 16. Aké sú najlepšie veci, ktoré môžeš tomuto svetu ponúknuť?
 17. Čo je podľa vás dokonalý stav v rôznych aspektoch vášho života. (Zdravie, bohatstvo, vzťah, kariéra, životný štýl)
 18. Ako veľmi teraz zaostávate od svojho ideálneho stavu?
 19. Aké sú vaše plány na dosiahnutie dokonalosti?
 20. Päť osobnostných čŕt, ktoré na sebe najviac milujete.
 21. Päť fyzických vlastností, ktoré na sebe milujete najviac.
 22. Ako sa charakterizuješ? Uveďte 5 prídavných mien.
 23. Akých 5 vecí na sebe miluješ najviac?
 24. Ako veľmi miluješ život?
 25. Si šťastný?
 26. Si šťastný, že si sám sebou?
 27. Ak máte na výber, v koho koži by ste sa chceli ocitnúť?
 28. Ak by ste si mohli vybrať, kde by ste chceli bývať?
 29. Ak máte neobmedzené zdroje, čo by ste chceli v živote mať?
 30. Aká je vaša predstava úspechu?
 31. Považujete sa za úspešného?
 32. Aké dôležité je pre vás byť úspešný?
 33. Si spokojný so svojím súčasným životom?
 34. Čo si myslíš, že ti v živote chýba?
 35. Považujete sa za hodného byť milovaný?
 36. Aké zdravé sú vaše vzťahy?
 37. Akú dôležitosť prikladáte peniazom?
 38. Spájate úspech s materiálnym majetkom?
 39. Prinášajú vám hmotné statky šťastie?
 40. Ako hodnotíte svoje fyzické zdravie?
 41. Ako hodnotíte svoje duševné zdravie?
 42. Čo ešte môžete urobiť pre zlepšenie svojho fyzického zdravia?
 43. Ako môžete podľa vás zlepšiť svoje duševné zdravie?
 44. Uvedomili ste si svoj životný cieľ?
 45. Do akej miery ste boli úspešní pri dosahovaní zmyslu života?
 46. Veríš v dokonalý život?
 47. Aké sú tvoje priority v živote? Uveďte top 5.
 48. Aké sú tvoje najväčšie úspechy v živote?
 49. Za akých 5 vecí sa cítite najviac vďační?
 50. Kto je najdôležitejšou osobou v tvojom živote?
 51. Kto je tvoj obľúbený človek?
 52. Aké dôležité je pre vás milovať a byť milovaný?
 53. Akú dôležitosť pripisujete priateľstvu?
 54. Ako hodnotíte úlohu peňazí v živote?
 55. Čo považuješ za svoju vysnívanú prácu?
 56. Čo by ste chceli vo svojom vysnívanom dome?
 57. Aké je tvoje vysnívané auto?
 58. Čo je lepšie – ľahko zarobené alebo ťažko zarobené peniaze?
 59. Urobte si zoznam svojich obľúbených spomienok.
 60. Čo ti robí najväčšiu radosť?
 61. Aké sú vaše najžiadanejšie dlhodobé ciele?
 62. Aké krátkodobé ciele si teraz najviac želáte?
 63. Máte vždy svoje myšlienky pod kontrolou? Alebo sa vám občas darí?
 64. Ako si myslíte, že môžete do svojho života priniesť viac šťastia?
 65. Čo je dôležitejšie – mať priateľov alebo byť priateľom?
 66. Kde sa vidíš o 10 rokov?
 67. Uveďte 5 ľudí, ktorí najviac ovplyvnili váš život.
 68. Uveďte 5 ľudí, ktorí na vás mali negatívny vplyv.
 69. Aké sú vaše očakávania úspechu na súčasnej manifestácii?
 70. Myslíte si, že sa vám tento prejav podarí?
 71. Urobte si zoznam svojich potenciálov.
 72. Do akej miery sa vám darí realizovať váš potenciál?
 73. Aké je vaše emocionálne zdravie?
 74. Ktorých emócií si myslíš, že sa potrebuješ zbaviť?
 75. Viete si predstaviť spôsoby, ako byť pozitívnejší?
 76. Ste pripravení prijať život po úspešnej manifestácii?
 77. Čo si myslíš, že ti v súčasnosti bráni viesť vysnívaný život?
 78. Čo ste dnes urobili, aby ste dosiahli dokonalý život?
 79. Vymenuj 5 pozitívnych afirmácií, ktoré ti udreli na strunu.
 80. Ako sa cítite pomáhať cudzincovi?

Zapisovanie do denníka prejavov funguje dobre, pretože aktivita vás nasmeruje na správnu cestu bez ohľadu na váš stav mysle – negatívny, zmätený alebo vystresovaný. Zapisovanie do denníka vnáša jasnosť do vášho myšlienkového procesu a neustále udržiava cieľ v centre pozornosti.

Pri zapisovaní do denníka by bolo ťažké nepredstavovať si svoju budúcnosť. Jeden z najviac silné techniky prejavu vizualizácie môže byť vedľajším produktom žurnálovania. O dôvod viac, prečo si založiť manifestačný denník!

Denník ponúka maximálne výhody, ak sa robí každý deň. Vyhraďte si na to 5-10 minút. Denne si vyberte výzvu a pracujte s ňou, aby ste si pomohli so zápisom do denníka.

V denníku môžete pokračovať, aj keď prejavíte svoju túžbu. Ponúka spôsob, ako sa spojiť a udržať si zdravý vzťah so sebou samým.

Chcete vedieť viac?